Bỏ qua nội dung chính

Mạnh mẽ nhanh

Giới thiệu về Strong Fit

Strong Fast Fit welcomes youth ages 7-17 to learn about and practice wellness through play, movement, meals and relationships with peers and trusted adults. The afterschool programming occurs within a group setting: youth from similar backgrounds – ethnic, racial, and/or cultural – gather to celebrate, discover and explore food and wellness within cultural traditions (past and present).

Strong Fast Fit groups specifically welcome youth who identify as BIPOC – including:

  • Latino (Latinx, Latine, Hispanic/Hispano)
  • Native American (Indigenous)
  • Đông Phi
  • African American (Black and Brown bodies)

Đăng ký

Online: Registration link will open in early October 2023

In-person: at YWCA Midtown in early October 2023 (10:00 am – 6:00 pm)

Connect

Câu hỏi? E-mail strongfastfit@ywcampls.org or call 612-215-4373.

Program Sessions

Strong Fast Fit during the School Year

  • Youth participate in a peer cultural group once per week, at YWCA Midtown
  • One or more SFF groups may be offered in an afterschool setting at a specific school

Strong Fast Fit in the Summer

Youth participate in a summer camp at YWCA Midtown.

Thành công gia đình với Strong Fast Fit

Khi lối sống lành mạnh là một công việc gia đình, tuổi trẻ thành công hơn. Chương trình này cung cấp cho các gia đình các sự kiện thể dục, các lớp học nấu ăn và dinh dưỡng, và khuyến khích sử dụng thường xuyên các thành viên gia đình đến các cơ sở thể dục của YWCA.

Các gia đình tham gia sẽ nhận được tư cách thành viên gia đình về sức khỏe và thể dục của YWCA Minneapolis!

Sự hỗ trợ của gia đình là điều cần thiết cho sự thành công của thanh niên trong chương trình này. Cả gia đình phải cam kết thực hiện lối sống lành mạnh, tham gia các sự kiện của chương trình và sử dụng thẻ thành viên phòng tập thường xuyên trong thời gian diễn ra chương trình.

Những người tham gia mạnh mẽ

  • Thanh niên tham gia hoạt động thể chất ở mức độ trung bình đến cao ít nhất hai lần mỗi tuần trong 30 phút
  • Báo cáo của giới trẻ đưa ra lựa chọn thực phẩm lành mạnh và cải thiện chế độ ăn uống tổng thể
  • Các gia đình tăng cường sử dụng kế hoạch bữa ăn và ăn uống lành mạnh

Kiyanne, 13 tuổi, người tham gia Strong Fast Fit