Bỏ qua nội dung chính

Trung tâm trẻ em YWCA Minneapolis

map-icon

Trung tâm thương mại YWCA

1130 Trung tâm thương mại Nicollet, Minneapolis, MN 55403, Hoa Kỳ

612-215-4189

Giờ

7:00 sáng đến 6:00 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu

Khu vực chương trình và dịch vụ

In this Center in the heart of downtown, children enjoy two rooftop play areas and have great opportunities to explore their urban environment. Walks to area parks are common in warm weather. When it’s too cold to go out, children play in our gym and indoor play area, and swim in the pool. Our Nicollet Mall location provides easy access to many bus routes and other public transportation options.

Trung tâm Downtown nhận được xếp hạng 4 sao dành cho phụ huynh Aware (xếp hạng cao nhất của phụ huynh Aware) và có Chứng nhận NAEYC.

Liên hệ với chúng tôi để được học nhiều điều hơn!

Nina Nguyễn
Downtown Minneapolis Center Director

612-215-4189

Hỗ trợ tài chính

YWCA Minneapolis chào đón các gia đình nhận tiền từ:

  • CCAP (Chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em)
  • Học bổng Pathway I

Vui lòng liên hệ với trung tâm để biết thông tin về các cơ hội hỗ trợ tài chính có thể dành cho các gia đình đủ điều kiện cho trẻ em của chúng tôi.