Bỏ qua nội dung chính

Trung tâm trẻ em YWCA Minneapolis
Nam Minneapolis

Giờ

7:00 sáng đến 6:00 tối, Thứ Hai - Thứ Sáu

Lên lịch một chuyến thăm

Khu vực chương trình và dịch vụ:

Trung tâm Trẻ em YWCA Minneapolis Nam Minneapolis tọa lạc tại Dịch vụ xã hội Lutheran của Trung tâm thay đổi cuộc sống Minnesota.

Trung tâm dành cho trẻ em YWCA tại South Minneapolis đã đạt được xếp hạng 4 sao về Nhận thức của Phụ huynh (Xếp hạng cao nhất của Parent Aware) và có Chứng nhận NAEYC.

Liên hệ với chúng tôi để được học nhiều điều hơn!

Michelle Malone
South Minneapolis Center Director

612-863-0985

map-icon

Nam Minneapolis

2400 Đại lộ Park, Minneapolis, MN, Hoa Kỳ

612-355-5520

Hỗ trợ tài chính

YWCA Minneapolis chào đón các gia đình nhận tiền từ:

  • CCAP (Chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em)
  • Học bổng Pathway I

Vui lòng liên hệ với trung tâm để biết thông tin về các cơ hội hỗ trợ tài chính có thể dành cho các gia đình đủ điều kiện cho trẻ em của chúng tôi.