Bỏ qua nội dung chính

Lịch học

Lịch học

Các lớp thể dục nhóm mang đến cơ hội rèn luyện cơ thể, học các kỹ năng mới và tương tác với các thành viên trong cộng đồng của bạn — tất cả cùng một lúc! Yêu cầu đặt trước đối với trực tiếp và YWCA Live! lớp học ảo.

Mùa này hãy giữ thái độ biết ơn và bày tỏ lòng biết ơn của bạn bằng cách thừa nhận người khác. Tải xuống của chúng tôi Nhật ký biết ơn và thử thách chính mình!

 

 

Tiếp tục bên dưới để xem tất cả lịch học.