Bỏ qua nội dung chính

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của YWCA Minneapolis là loại bỏ phân biệt chủng tộc, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, và thúc đẩy hòa bình, công bằng, tự do và nhân phẩm cho tất cả mọi người.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành tác nhân thay đổi đáng tin cậy và hiệu quả nhất trong hành trình xóa bỏ phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính trong cộng đồng của chúng tôi.

YWCA Minneapolis là viết tắt của một cộng đồng bao gồm đầy đủ, trong đó mỗi người đều khỏe mạnh và có giá trị, và ở đâu công lý chủng tộc, bình đẳng giới và phẩm giá con người được thúc đẩy và duy trì thông qua sự lãnh đạo táo bạo và hiệu quả của phụ nữ.

Chúng tôi mời bạn đứng cùng chúng tôi trong nhiệm vụ và công việc của chúng tôi.

Tham gia vào

Tìm hiểu thêm về chúng tôi