Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu một gia đình

Giới thiệu một gia đình đăng ký vào chương trình Giáo dục Mầm non của YWCA Minneapolis và nhận 100 đô la học phí!

Đối với mỗi gia đình đăng ký, BẠN kiếm được 100 đô la!

PLUS, gia đình mới đăng ký cũng nhận được 100 đô la tiền học phí.

Thật nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần điền vào mẫu dưới đây với tên của bạn và thông tin liên lạc của gia đình, và một thành viên của nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình được giới thiệu.

Tiêu chí giới thiệu: Giới thiệu đủ điều kiện phải hoàn thành thành công trạng thái đăng ký 60 ngày.

 

* Lĩnh vực được yêu cầu.

  • user@example.com
  • Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.