Bỏ qua nội dung chính

Sự kiện

Tham dự Sự kiện Chữ ký Tiếp theo của Chúng tôi:

It’s Time Act! Forum Series™
Solidarity: Rematriation and Reparations

Thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

sự kiện sắp tới

Yoga MIỄN PHÍ tại Peavey Plaza

10/4/2023 - 10/11/2023 @Peavey Plaza

Mời bạn bè và gia đình của bạn tham gia cùng chúng tôi để tập Yoga MIỄN PHÍ tại Peavey Plaza bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Các lớp học sẽ được tổ chức hàng tuần vào Thứ Tư từ 5:45 - 6:45 chiều. Mang đến…

Free Flu Vaccine Clinic

10/5/2023 4:00pm @YWCA Midtown

Beat the flu. Get vaccinated. In collaboration with Children’s Minnesota, YWCA Minneapolis is holding a FREE flu vaccination clinic for everyone. Help bring immunity to the community!

Cà phê & Đối thoại

10/18/2023 - 4/17/2024 @Virtual Event

Tham gia với chúng tôi để trò chuyện thân mật thoải mái tại nhà của bạn. Lắng nghe nhân viên chương trình của chúng tôi khi họ chia sẻ những câu chuyện cung cấp thông tin, truyền cảm hứng và kết nối bạn với sứ mệnh của chúng tôi.…