Bỏ qua nội dung chính

Thể thao trẻ

Thể thao trẻ

Chúng tôi tin vào sức mạnh của thể thao và rèn luyện sức khỏe để tăng cường sự tự tin, cải thiện các kỹ năng vận động và tạo dựng tình bạn lâu dài. YWCA Minneapolis cung cấp nhiều chương trình giải trí dành cho thanh thiếu niên trong suốt cả năm để thực hiện điều đó. Từ bóng đá đến bóng rổ, các chương trình thể thao của chúng tôi khuyến khích người tham gia có lối sống lành mạnh, rèn luyện tinh thần thể thao và kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời kết bạn trong một môi trường hỗ trợ.

Không có thể thao thanh thiếu niên tại thời điểm này.