Bỏ qua nội dung chính

Chính sách bảo mật của trang web

YWCA tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều khách truy cập vào trang web của chúng tôi quan tâm đến thông tin họ cung cấp cho chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin đó. Chính sách bảo mật này phác thảo thông tin YWCA Minneapolis thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó.

Thông tin cá nhân
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn (như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email) trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập bởi YWCA Minneapolis sẽ được sử dụng nghiêm ngặt cho các mục đích nội bộ. YWCA Minneapolis sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba.

Sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân
YWCA Minneapolis có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn, để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và / hoặc liên hệ với bạn trừ khi bạn yêu cầu bằng văn bản rằng bạn không muốn nhận thông tin ngoài tuyên bố thành viên. YWCA Minneapolis sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân được thu thập tự động
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn mà không thể nhận dạng cá nhân. Ví dụ về loại thông tin này bao gồm loại trình duyệt internet hoặc hệ điều hành máy tính bạn đang sử dụng và tên miền của trang web mà bạn đã liên kết đến trang web của chúng tôi.

Bọn trẻ
Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân, cũng không thu hút dưới bất kỳ hình thức nào, cho những người dưới 18 tuổi. Chúng tôi hỏi nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc trẻ hơn, vui lòng đảm bảo xin phép cha mẹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi.

Bảo vệ
YWCA Minneapolis cam kết bảo mật dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi và sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Nhân viên của YWCA có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho YWCA được yêu cầu giữ bí mật thông tin và không được phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho YWCA của Minneapolis.

Công nghệ cookie
Cookies Cookies là các bit thông tin được trình duyệt web của bạn thu thập và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. YWCA Minneapolis có thể sử dụng cookie để đo lường mức độ sử dụng trang web và để cải thiện trải nghiệm của bạn khi ở trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, vì vậy nếu bạn muốn ngăn việc nhận dữ liệu đó, bạn thường có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình.

Chính sách bảo mật của nhà tài trợ

Chính sách này liên quan cụ thể đến các nhà tài trợ và áp dụng cho việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi. Bằng cách gửi thông tin của bạn cho chúng tôi hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách và xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi cho các mục đích được nêu dưới đây.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Nhật Bản là thông tin nhận dạng cá nhân bạn, như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Dưới đây là một số ví dụ về những cách mà chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn:

  • Khi bạn yêu cầu thông tin qua một trong những địa chỉ email được xác định trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, qua điện thoại hoặc email, với một câu hỏi. Sau đó chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ và email của bạn để đáp ứng yêu cầu đó.
  • Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email của bạn và thông tin liên lạc khác nếu bạn đăng ký một sự kiện.
  • Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn khi bạn đóng góp, trên trang web của chúng tôi, qua điện thoại hoặc bằng cách gửi séc.

Danh sách trên cung cấp một mẫu thông tin cá nhân có thể được YWCA Minneapolis thu thập. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo những cách không được mô tả ở trên.

Xóa khỏi Danh sách Thư / Email của chúng tôi

Đó là mong muốn của chúng tôi không gửi thông tin không mong muốn cho những người ủng hộ của chúng tôi. Những người ủng hộ của chúng tôi có thể chọn 'từ chối' và xóa chính họ khỏi danh sách thư / email của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để 'từ chối', vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

YWCA Minneapolis - Sự tiến bộ

1130 Trung tâm thương mại Nicollet

Minneapolis, MN 55403

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại: adv Tiến@ywcampls.org

Sử dụng thông tin cá nhân

  • Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn được thu thập trên trang web hoặc thông qua bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác với bất kỳ ai khác.
  • Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thư thay mặt cho các tổ chức khác.
  • Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi được phép làm như vậy.
  • YWCA Minneapolis cố gắng tuân thủ PCI; chúng tôi bảo vệ thông tin tài chính nhận được cả trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán, địa chỉ thanh toán và các thông tin cần thiết khác để xử lý quyên góp hoặc đăng ký sự kiện. YWCA sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán trực tuyến được công nhận và an toàn. YWCA không lưu trữ, chúng tôi cũng không có quyền truy cập, thông tin thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu tài khoản khác được gửi qua các dịch vụ xử lý của chúng tôi. Thông tin thanh toán thẻ tín dụng được gửi cho chúng tôi ngoại tuyến được băm nhỏ sau khi thanh toán được xử lý.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ luật pháp hoặc tin chắc rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý phục vụ chúng tôi, bảo vệ và bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân của người khác.
  • Thông tin nhà tài trợ hạn chế, chẳng hạn như tên và khung thời gian trong đó quyên góp được thực hiện, có thể được sử dụng cho các hoạt động quảng cáo và gây quỹ. YWCA cung cấp cho các nhà tài trợ tùy chọn để công khai tên của họ được liên kết với đóng góp của họ hoặc được ẩn danh (các nhà tài trợ phải yêu cầu cụ thể để ẩn danh).

Trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc tại thời điểm chúng tôi yêu cầu thông tin, chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

Mẫu chấp thuận phát hành công khai